Acte necesare pentru înscrierea la examenul de certificare a calificării profesionale sesiunile iulie și august 2024

 • certificat de naștere (copie)
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul (copie)
 • act de identitate (copie)
 • foaie matricolă (o eliberează școala)
 • declarație pe proprie răspundere a candidatului (se completează la școală)
 • cerere de înscriere (se completează la școală)
 • 4 poze 3/4 (pe spate se scrie numele candidatului)
 • dosar plic carton în care se pun cele de mai sus

Calendar examen de certificare, specializarea asistent medical de farmacie (AMF)

 • Înscrierea candidaţilor: 25-28 iunie 2024
 • Desfăşurarea probei practice: 01-03 iulie 2024
 • Desfășurarea probei scrise: 4 iulie 2024
 • Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 5 iulie 2024
 • Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 5-8 iulie 2024
 • Susţinerea proiectului: 9-10 iulie 2024
 • Afișarea rezultatelor finale: 11 iulie 2024

Calendar examen de certificare, specializarea asistent medical generalist (AMG)

 • Înscrierea candidaţilor: 31 iulie – 5-7 august 2024
 • Desfăşurarea probei practice: 8-12 august 2024
 • Desfăşurarea probei scrise: 13 august 2024
 • Comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 14 august 2024
 • Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 14-19 august 2024
 • Susţinerea proiectului: 20-21 august 2024
 • Afişarea rezultatelor finale: 22 august 2024