Școala Postliceală Sanitară „Hipocrates” funcționează în incinta Școlii „Dr. Ioan Mihalyi de Apșa” cu nivelul de învățământ postliceal, specializările: asistent medical generalist (AMG) și asistent medical de farmacie (AMF), durata de școlarizare de 3 ani, învățământ de zi, nivel 5 avansat.

Spațiile de școlarizare optime pentru procesul instructiv-educativ și stagiul de pregătire practică:

  • săli de curs
  • săli de demonstrații
  • laborator de informatică
  • sală multimedia

Facilități:

  • programul școlar se desfășoară în intervalul 14.00 – 20.00 (într-un singur schimb)
  • cabinete și laboratoare dotate corespunzător
  • sistem de supraveghere video
  • contract de colaborare cu Spitalul Municipal Sighetu-Marmației pentru instruirea practică
  • personal didactic calificat în proporție de 100%
  • parteneriate solide cu: Liceul Teoretic Sanitar Baia Mare – școală de stat, Spitalul Municipal Sighetu-Marmației (locul efectuării stagiului de practică pentru calificarea AMG) și diverse unități farmaceutice (locul efectuării stagiului de practică pentru calificarea AMF)