Școala Postliceală Sanitară „Hipocrates” are ca scop pregătirea de profesioniști în domeniul asistenței medicale, conform standardelor naționale și europene.

Curriculum-ul școlar postliceal este adaptat pentru creșterea nivelului de competențe profesionale și personale ale elevilor. Acesta este structurat conform standardelor Uniunii Europene, acoperind, astfel, și cerințele și aspirațiile societății românești actuale.

Pe perioada școlarizării viitorul asistent medical beneficiază de o instruire teoretică și practică specifică. Prin formarea sa profesionala, personală, precum și civică și socială, asistentul medical contribuie la redobândirea sănătății pacienților și a familiei acestora, parcurgând etape de pregătire multidisciplinare.